xxxonlinefree.com

Loopia Mail Migration 05.08.2015

https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html

here Migrations arbetet har slutförts med lyckat resultat och med minimalt driftstopp.

Tack för ditt tålamod

https://www.bleuepil.com/alternatives-au-viagra.html Migration work has been completed successfully with minimal downtime.

Thank you for your patience.

go Våra svenska kunder som flyttas till Loopia kommer att uppleva ett mindre serviceavbrott till SMTP , POP och IMAP för Hosted Exchange.
Arbetet kommer att vara från kl 22:00 till kl 23:00 i kväll ,det maximala driftstoppet förväntas att vara mindre än 15 minuter.

Tack för ditt tålamod och förståelse .

https://www.bleuepil.com/acheter-du-viagra.html https://www.bleuepil.com/acheter-du-viagra.html ENGLISH

https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html Loopia Mail migration 05.08.2015 Swedish customers moving to Loopia, will experience minor service interruptions to SMTP, POP and IMAP protocols for Hosted Exchange.
Work will commence between 22:00 and 23:00 this evening, the maximum duration/downtime expected will be less than 15 minutes for the different protocols.

Thank you for your patience and understanding. ​

here Completed

vip-rip.org site-rip.cc pornrips.cc